Haydn’s skull/Ballerina variations music-theather-shadow play

A Metrum Trió+  fő profilját tükröző klasszikus zene és színház ötvözete, témája a zenélő óra, a zseni,  a nő és egyéb mechanikus szerkezetek működésének titkai. Pájer Alma báb- és tárgyjátéka nemcsak a szövegeket, de a zenéket is még elevenebbé teszi.

Az előadás során Haydn eredeti kompoziciói, reneszánsz és kortárs zeneművek mellett részletek hangzanak el Esterházy Péter 33 változat Haydn koponyára című művéből melyet Haydn mester ellopott koponyájának története ihletett. Az Esterházy szöveget a fiatal, sokoldalú költő, Tóth Kinga Balerina  című versciklusa ellenpontozza női hangon. 

Előadók:
Pájer Alma Virág – bábszínész, színművész
Rákóczy Anna – fuvola
Rozmán Lajos – klarinét
Agárdi Eszter – cselló
Művészeti vezető: Rozmán Lajos és Rákóczy Anna
Rendező: Pájer Alma Virág

Tóth Kinga Y generációs költőnő, író, performer, rendkívül sokoldalú művész, aki a Metrum Ensemble koncertjeinek előadóként is szíves örömmel látott vendége. Költői világa jól harmonizál nemcsak az Esterházy szövegekkel, de Balerinájából a bábjáték szinte magától következik.  „A gépi működés Tóth Kinga verseiben nem az emberi világ arctalan másik oldala, nem technikai képződmény, jóllehet a technikára is vonatkozik, sokkal inkább a „techné” szó eredeti jelentése szerint annak az embernek a tudása objektiválódik benne, aki hozzá van kötve a fizikai szükségszerűségekhez.” írja róla Schein Gábor.


Reflecting the Metrium Trio’s distinctive style, the event was a fusion of classical music and theater. The artists explored the mysterious inner workings of various themes, including the musical clock, the genius, the female, and various mechanical contraptions. The puppetry and object theater of Alma Pajer brought new dimensions to the texts and music performed.

Throughout the concert, the audience heard original compositions by Haydn, pieces of renaissance and contemporary music, as well as excerpts from Peter Esterhazy’s “33 Variations on Haydn’s Skull,” a poem inspired by the true events of the theft of Haydn’s skull. Recited by a female voice, the young and versatile poet Kinga Toth’s poem cycle “Ballerina” offered a counterpoint to Esterhazy’s text.

Performers:
Virag Alma Pajer – puppeteer, actress
Anna Rakoczy – flute
Lajos Rozman – clarinet
Eszter Agardi – cello
Artistic Director(s): Anna Rakoczy and Lajos Rozman
Director: Virag Alma Pajer

Kinga Toth is a poet, writer, performer, and versatile artistic member of the Millennial generation, often featured as a guest performer with the Metrum Ensemble. Similar to how her artistic vision fits so well with Esterhazy’s texts, Toth’s “Ballerina”lends itself naturally to puppet theater. “The mechanical descriptions within Kinga Toth’s poems are not meant to represent a faceless photo negative of human existence,” wrote poet and writer Gabor Schein. “They’re not technologically engineered constructs. Rather, in the original sense of the word ‘techne’, they are expressions of knowledge derived from the recognition that, as human beings, we are inextricably tied to our material needs.”