Haydn out, Muse in- music-theather-shadow-play

Adott egy, a feudális kiszolgáltatottság világában lavírozó zseni, aki történetesen férfi.
De milyen szerep juthat ebben a világban egy zseninek, ha történetesen nő?
Vajon csak múzsaként, a vágy ihletadó tárgyaként veheti ki részét az alkotásból?
Haydn alakját legendák övezik – életműve a feldolgozhatatlanság és a talányok szimbóluma is lehetne. Előadásunk ezen életmű mentén a zsenialitás és a külvilág ütközéseiről, valamint a Haydn életében megjelenő nőalakok szerepeinek konfliktushelyzeteiről fogalmaz meg kérdéseket.
A Metrum Trió+ fő profilját tükröző produkció klasszikus zene és színház ötvözése tánccal és vetítéssel. Haydn kompozíciói, reneszánsz, barokk és kortárs zeneművek mellett részletek hangzanak el Esterházy Péter 33 változat Haydn koponyára című drámájából, Tóth Kinga All Machine című versciklusából, Szentkuthy Miklós, valamint az előadás alkotóinak saját szövegeiből.

Előadók:
Pájer Alma Virág – bábszínész, színművész
Rákóczy Anna – fuvola
Rozmán Lajos – klarinét
Agárdi Eszter – cselló
Művészeti vezető: Rozmán Lajos és Rákóczy Anna
Rendező: Pájer Alma Virág


We are given a genius, who happens to be a man, navigating in a world of feudal dependency. But what role can a genius play in this world if he happens to be a woman? Can she only take part as a muse, an object of desire?Haydn’s figure is shrouded in legend – his oeuvre could be a symbol of the unprocessable and of enigmas.  This performance will explore the clashes between genius and the outside world, and the conflicting roles of the female figures in Haydn’s life.Reflecting the main profile of Metrum Trio+, the production combines classical music and theatre with projection. In addition to Haydn’s compositions, Renaissance, Baroque and contemporary music, there will be excerpts from Péter Esterházy’s drama 33 Versions on Haydn’s Skull, Kinga Tóth’s poetry cycle All Machine, Miklós Szentkuthy and texts by the creators of the performance.  Performers:
Virag Alma Pajer – puppeteer, actress
Anna Rakoczy – flute
Lajos Rozman – clarinet
Eszter Agardi – cello
Artistic Director(s): Anna Rakoczy and Lajos Rozman
Director: Virag Alma Pajer